به روز نامه الكترونیكی آستارا نیوز یك اولین سایت خبری و تحلیلی در شمال كشور و‌استارا خوش آمدید تاسیس 1379 آستارا نیوز - اعلامیه جهانی حقوق بشر

حقیقت نیوز

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:دوشنبه 7 آبان 1397-01:16 ب.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
viagra generic availability
چهارشنبه 28 فروردین 1398 10:27 ق.ظ
pastillas de citrato de sildenafil
generic viagra
sildenafil kaufen preis
[url=http://www.viagrarow.com]viagra generico
in farmacia[/url]
adidas projoator samba
دوشنبه 26 فروردین 1398 05:05 ق.ظ
<a href="http://www.qtnkxrcr.com/nike-internationalist-yellow-green-shoesj">nike internationalist yellow green</a> <a href="http://www.blcatering.com/florida-gators-top-of-the-world-ncaa-kids-energy-2tone-snapback-cap-hatk">florida gators top of the world ncaa kids energy 2tone snapback cap</a> <a href="http://www.uchbhekf.com/toddler-girl-lilla-converse-skoj">toddler girl lilla converse</a> <a href="http://www.recspokane.com/grey-ralph-lauren-hoodie-sale-poloh">grey ralph lauren hoodie sale</a> <a href="http://www.sjgncnph.com/le-coq-sportif-grey-white-blue-shoesi">le coq sportif grey white blue</a> <a href="http://www.loewendoors.com/buty-nike-wmns-dunk-sky-hi-essential-nero-scarpej">buty nike wmns dunk sky hi essential nero</a>
adidas projoator samba http://www.blokistand.com/adidas-projoator-samba-zapatosl
generic cialis online
یکشنبه 25 فروردین 1398 08:00 ب.ظ
have you used cialis buy generic cialis tadalafil shop online.
scalfarogroup
یکشنبه 25 فروردین 1398 12:21 ب.ظ
<a href="http://www.ozkaratasorg.com/nike-flyknit-air-max-voltage-gr%C3%B8nn-knight-butya">nike flyknit air max voltage gr酶nn knight</a> <a href="http://www.paliana.com/nike-lunarglide-8-marinen-rank-obuvd">nike lunarglide 8 marinen rank</a> <a href="http://www.tabbstore.com/nike-lunarglide-8-mennns-bl%C3%A5-qvc-scarpea">nike lunarglide 8 mennns bl氓 qvc</a> <a href="http://www.thankhuc.com/air-yeezy-ii-2-sp-max-90-kvinders-gr%C3%A5-scarpef">air yeezy ii 2 sp max 90 kvinders gr氓</a> <a href="http://www.allforbnb.com/nike-air-max-thea-rose-berlin-obuvd">nike air max thea rose berlin</a> <a href="http://www.cobimusic.com/nike-air-max-thea-premium-lyser%C3%B8d-glaze-for-salg-scarpea">nike air max thea premium lyser酶d glaze for salg</a>
scalfarogroup http://www.scalfarogroup.com/
burkkinc
یکشنبه 25 فروردین 1398 12:21 ب.ظ
<a href="http://www.onlyopenhomes.com/nike-blazer-mid-gris-rose-butya">nike blazer mid gris rose</a> <a href="http://www.ovnivape.com/nike-air-max-thea-baskets-blanc-mint-chaussuresf">nike air max thea baskets blanc mint</a> <a href="http://www.philipelara.com/jordan-11-r%C3%B8d-velvet-mennns-butya">jordan 11 r酶d velvet mennns</a> <a href="http://www.ehisem.com/maschio-nike-roshe-run-floreale-oro-rosso-schuheg">maschio nike roshe run floreale oro rosso</a> <a href="http://www.mcharpi.com/2016-ralph-lauren-crewneck-sweater-bl%C3%A5-poloz">2016 ralph lauren crewneck sweater bl氓</a> <a href="http://www.naijafitgirl.com/nike-air-max-95-cuir-or-bleu-chaussuresa">nike air max 95 cuir or bleu</a>
burkkinc http://www.burkkinc.com/
juegosmemes
یکشنبه 25 فروردین 1398 12:21 ب.ظ
<a href="http://www.levazarkhin.com/nike-lebron-12-university-rouge-blanc-hyper-crimson-noir-obuvg">nike lebron 12 university rouge blanc hyper crimson noir</a> <a href="http://www.postanje.com/kvinners-nike-shox-current-gr%C3%B8nn-gul-scarpee">kvinners nike shox current gr酶nn gul</a> <a href="http://www.rbengals.com/air-jordan-13-verde-nero-butya">air jordan 13 verde nero</a> <a href="http://www.smartpaul.com/adidas-springblade-gr%C3%A5-oransje-fruit-chaussuresf">adidas springblade gr氓 oransje fruit</a> <a href="http://www.nickebrown.com/nike-air-huarache-royal-bl%C3%A5-scream-gr%C3%B8nn-butya">nike air huarache royal bl氓 scream gr酶nn</a> <a href="http://www.olneyagroup.com/air-jordan-rosa-rosso-schuhef">air jordan rosa rosso</a>
juegosmemes http://www.juegosmemes.com/
jewelsavers
یکشنبه 25 فروردین 1398 12:20 ب.ظ
<a href="http://www.haceryeni.com/kvinners-nike-shox-turbo-21-gr%C3%B8nn-r%C3%B8d-chaussurese">kvinners nike shox turbo 21 gr酶nn r酶d</a> <a href="http://www.klarinetino.com/nike-shox-vc-2-nero-butyg">nike shox vc 2 nero</a> <a href="http://www.pitcrewcooks.com/adidas-projoator-fingersave-todasround-preisvergleich-scarpea">adidas projoator fingersave todasround preisvergleich</a> <a href="http://www.zketchy.com/maschio-asics-gel-kinsei-4-gituttio-oro-schuheb">maschio asics gel kinsei 4 gituttio oro</a> <a href="http://www.cantleylaw.com/air-jordan-cp3-ix-lilla-gr%C3%B8nn-butyf">air jordan cp3 ix lilla gr酶nn</a> <a href="http://www.carikindl.com/nike-mercurial-victory-gr%C3%BCn-gelb-butyf">nike mercurial victory gr眉n gelb</a>
jewelsavers http://www.jewelsavers.com/
cheap viagra
جمعه 23 فروردین 1398 10:06 ق.ظ
advil cold and sinus and sildenafil [url=http://viagragenupi.com]cheap
viagra online[/url] cialis daily and viagra together
michalowsky
جمعه 23 فروردین 1398 09:32 ق.ظ
<a href="http://www.personalarrangement.net/herren-nike-blazer-orange-grau-chaussurese">herren nike blazer orange grau</a> <a href="http://www.petergeyer.net/nike-sb-dunk-low-ruby-rouge-butya">nike sb dunk low ruby rouge</a> <a href="http://www.phantomlite.net/adidas-harden-todas-blanco-guys-schuhea">adidas harden todas blanco guys</a> <a href="http://www.philiphawley.net/nike-air-vapormax-gris-rojo-schuheb">nike air vapormax gris rojo</a> <a href="http://www.phoneed.net/nike-sb-stefan-janoski-max-sort-guld-butyd">nike sb stefan janoski max sort guld</a> <a href="http://www.photodose.net/air-jordan-3.5-vert-rose-obuvf">air jordan 3.5 vert rose</a>
michalowsky http://www.michalowsky.net/
productsforhealth
جمعه 23 فروردین 1398 09:32 ق.ظ
<a href="http://www.mkdeltalandsgroup.net/nike-air-force-1-flyknit-low-oransje-r%C3%B8d-kurpesc">nike air force 1 flyknit low oransje r酶d</a> <a href="http://www.mlarchitects.net/nike-free-run-3.0-neon-rosa-hot-punch-schuhea">nike free run 3.0 neon rosa hot punch</a> <a href="http://www.mobilesoccerclub.net/air-max-90-hyperfuse-gr%C3%BCn-kurpesf">air max 90 hyperfuse gr眉n</a> <a href="http://www.moonandcompany.net/nike-air-max-87-marron-argent-chaussuresa">nike air max 87 marron argent</a> <a href="http://www.mosesbodyshop.net/air-jordan-1-ice-bl%C3%A5-zebra-kurpesg">air jordan 1 ice bl氓 zebra</a> <a href="http://www.mrmpageantgowns.net/maschio-nike-shox-turbo-21-rosa-oro-schuhee">maschio nike shox turbo 21 rosa oro</a>
productsforhealth http://www.productsforhealth.net/
meganhaneydesigns
جمعه 23 فروردین 1398 09:32 ق.ظ
<a href="http://www.estadologico.net/nike-zoom-structure-18-arancia-gituttio-chaussuresd">nike zoom structure 18 arancia gituttio</a> <a href="http://www.exploretalkingstick.net/yeezy-boost-350-rosa-key-obuve">yeezy boost 350 rosa key</a> <a href="http://www.expresswelding.net/nike-hypervenom-amarillo-negro-kurpesd">nike hypervenom amarillo negro</a> <a href="http://www.faithandprosperity.net/yeezy-350-boost-v2-noir-knight-schuhec">yeezy 350 boost v2 noir knight</a> <a href="http://www.fauconneriemarche.net/nike-kd-n7-for-salg-dallas-butyg">nike kd n7 for salg dallas</a> <a href="http://www.fernandfeather.net/nike-shox-2016-camello-scarped">nike shox 2016 camello</a>
meganhaneydesigns http://www.meganhaneydesigns.net/
pmddynamic
جمعه 23 فروردین 1398 09:31 ق.ظ
<a href="http://www.personalarrangement.net/salomon-fell-raiser-lyser%C3%B8d-hvid-obuvb">salomon fell raiser lyser酶d hvid</a> <a href="http://www.petergeyer.net/nike-roshe-run-ni%C3%B1os-verde-blanco-scarpec">nike roshe run ni帽os verde blanco</a> <a href="http://www.phantomlite.net/huarache-ultra-maschio-nero-loafers-schuhef">huarache ultra maschio nero loafers</a> <a href="http://www.philiphawley.net/nike-dunk-sky-high-mettoutic-scarpeb">nike dunk sky high mettoutic</a> <a href="http://www.phoneed.net/jordan-2-negro-infrarojo-cehombrest-gris-schuhee">jordan 2 negro infrarojo cehombrest gris</a> <a href="http://www.photodose.net/air-jordan-9-retro-charcoal-for-verkauf-queens-butyf">air jordan 9 retro charcoal for verkauf queens</a>
pmddynamic http://www.pmddynamic.net/
ralph lauren t shirt xl
جمعه 23 فروردین 1398 05:41 ق.ظ
<a href="http://www.bowtieorg.com/frau-nike-lab-air-max-270-marine-blau-schokolade-wei%C3%9F-schuheh">frau nike lab air max 270 marine blau schokolade wei脽</a> <a href="http://www.shaneboothmx.com/adidas-yeezy-boot-950-pirate-black-shoesk">adidas yeezy boot 950 pirate black</a> <a href="http://www.basarancarpet.com/nike-roshe-run-m%C3%A6nd-l%C3%A6der-sort-bl%C3%A5-s%C3%B8lv-skol">nike roshe run m忙nd l忙der sort bl氓 s酶lv</a> <a href="http://www.freedhamaal.com/le-coq-sportif-svart-l%C3%A6r-sko-obuvk">le coq sportif svart l忙r sko</a> <a href="http://www.borbonecoffe.com/jordan-eclipse-bianca-on-feet-scarpei">jordan eclipse bianca on feet</a> <a href="http://www.cammaara.com/adidas-superstar-gradient-blanco-oro-zapatosh">adidas superstar gradient blanco oro</a>
ralph lauren t shirt xl http://www.jstreetdoc.com/ralph-lauren-t-shirt-xl-poloh
color rush oakland raiders jersey
جمعه 23 فروردین 1398 05:40 ق.ظ
<a href="http://www.momoange.com/nike-air-griffey-max-1-svart-and-hvit-obuvi">nike air griffey max 1 svart and hvit</a> <a href="http://www.buscomimotor.com/womens-converse-all-white-shoesj">womens converse all white</a> <a href="http://www.bestzixiutang.com/men-adidas-neo-vetilation-black-grey-shoesl">men adidas neo vetilation black grey</a> <a href="http://www.pmatrading.com/pale-blue-ralph-lauren-shirt-poloh">pale blue ralph lauren shirt</a> <a href="http://www.beckyhasaplan.com/air-jordan-jumpman-h-gr%C3%A5-r%C3%B8d-skok">air jordan jumpman h gr氓 r酶d</a> <a href="http://www.meetspotme.com/nike-sb-dunk-high-rot-schuheh">nike sb dunk high rot</a>
color rush oakland raiders jersey http://www.xjdscnuh.com/color-rush-oakland-raiders-jersey-nflh
offgridac
پنجشنبه 22 فروردین 1398 08:44 ق.ظ
<a href="http://www.lagerkompakt.com/kobe-6-del-sol-hvit-obuvf">kobe 6 del sol hvit</a> <a href="http://www.rileyhunter.com/nike-zoom-pegasus-34-dam%C3%A4nner-schwarz-gelb-obuve">nike zoom pegasus 34 dam盲nner schwarz gelb</a> <a href="http://www.shaansoftware.com/nike-blazer-vintage-quickstrike-kurpesg">nike blazer vintage quickstrike</a> <a href="http://www.zanascuisine.com/adidas-prougeator-boots-hommes-obuvb">adidas prougeator boots hommes</a> <a href="http://www.giraffehubi.com/jordan-12-r%C3%B8d-and-hvit-2017-butya">jordan 12 r酶d and hvit 2017</a> <a href="http://www.gushandyman.com/nfl-nike-new-york-jets-90-dennis-byrd-ash-one-color-pullover-hoodie-nflu">nfl nike new york jets 90 dennis byrd ash one color pullover hoodie</a>
offgridac http://www.offgridac.com/
dutchpuffers
پنجشنبه 22 فروردین 1398 08:44 ق.ظ
<a href="http://www.evorewards.com/herren-air-max-90-hyperfuse-lila-grau-obuvg">herren air max 90 hyperfuse lila grau</a> <a href="http://www.kfmimarlik.com/adidas-yeezy-750-boost-brun-gul-chaussuresa">adidas yeezy 750 boost brun gul</a> <a href="http://www.larozena.com/adidas-climacool-ride-v-blau-rosa-butya">adidas climacool ride v blau rosa</a> <a href="http://www.lebosmartlipo.com/air-jordan-12-retro-vendita-obuvc">air jordan 12 retro vendita</a> <a href="http://www.mobilsevgili.com/adidas-nmd-runner-hvid-tactile-gr%C3%B8n-roof-scarpea">adidas nmd runner hvid tactile gr酶n roof</a> <a href="http://www.ochapan.com/nike-hyperdunk-schwarz-schwarz-scarpef">nike hyperdunk schwarz schwarz</a>
dutchpuffers http://www.dutchpuffers.com/
shoeskiin
پنجشنبه 22 فروردین 1398 08:43 ق.ظ
<a href="http://www.basketballwc.com/air-jordan-17-svart-for-salg-mn-butya">air jordan 17 svart for salg mn</a> <a href="http://www.ceramicdoor.com/new-nike-soccer-hypervenom-phelon-tf-s%C3%B8lv-rosa-gull-schuhef">new nike soccer hypervenom phelon tf s酶lv rosa gull</a> <a href="http://www.consultdoing.com/hommes-ralph-lauren-hoodies-blanc-polou">hommes ralph lauren hoodies blanc</a> <a href="http://www.estilomusic.com/nike-air-max-tailwind-6-mujeres-verde-naranja-chaussuresa">nike air max tailwind 6 mujeres verde naranja</a> <a href="http://www.femmedeguinee.com/adidas-john-walle-lilla-schuhed">adidas john walle lilla</a> <a href="http://www.leodinhdesign.com/bambini-nike-light-up-scarpe-gituttio-scarpea">bambini nike light up scarpe gituttio</a>
shoeskiin http://www.shoeskiin.com/
jetsonpress
سه شنبه 20 فروردین 1398 10:08 ب.ظ
<a href="http://www.ucllnl.com/femminile-salomon-speed-cross-3-grigio-argento-kurpesc">femminile salomon speed cross 3 grigio argento</a> <a href="http://www.ugurcafe.com/herren-ralph-lauren-beach-shorts-gr%C3%BCn-beige-polow">herren ralph lauren beach shorts gr眉n beige</a> <a href="http://www.destinyrail.com/nike-kyrie-1-basketbtutti-scarpe-butyf">nike kyrie 1 basketbtutti scarpe</a> <a href="http://www.dinerwarela.com/ralph-lauren-p%C3%BArpura-label-t-shirt-polou">ralph lauren p煤rpura label t shirt</a> <a href="http://www.kalaycioto.com/kvinners-nike-kd-8-gul-oransje-chaussuresf">kvinners nike kd 8 gul oransje</a> <a href="http://www.krystaltls.com/tutti-nero-nike-air-shox-scarpef">tutti nero nike air shox</a>
[url=http://www.jetsonpress.com/]jetsonpress[/url]
cbchispana
سه شنبه 20 فروردین 1398 10:08 ب.ظ
<a href="http://www.myoastudies.com/yeezy-boost-750-rouge-october-movie-obuvg">yeezy boost 750 rouge october movie</a> <a href="http://www.reganwhimpey.com/asics-gel-noosa-tri-10-rose-chaussuresa">asics gel noosa tri 10 rose</a> <a href="http://www.segurotiendas.com/air-max-97-fl%C3%A5den-bl%C3%A5-jordans-butya">air max 97 fl氓den bl氓 jordans</a> <a href="http://www.specpilot.com/nike-roshe-run-triangle-sort-lilla-obuvc">nike roshe run triangle sort lilla</a> <a href="http://www.texaschambers.com/nike-hyperdunk-2015-flyknit-or-rose-scarpea">nike hyperdunk 2015 flyknit or rose</a> <a href="http://www.waughjiujitsu.com/herren-nike-air-max-2015-alle-schwarz-scarpef">herren nike air max 2015 alle schwarz</a>
[url=http://www.cbchispana.com/]cbchispana[/url]
meersaitig
دوشنبه 19 فروردین 1398 08:24 ق.ظ
<a href="http://www.jessiebridges.com/reebok-cl-pelle-utility-nero-bianca-schuheb">reebok cl pelle utility nero bianca</a> <a href="http://www.salecarvao.com/nfl-nike-philadelphia-eagles-11-carson-wentz-wentzylvania-green-rush-pride-name-number-t-shirt-nflr">nfl nike philadelphia eagles 11 carson wentz wentzylvania green rush pride name number t shirt</a> <a href="http://www.tiresbg.com/nfl-tim-williams-womens-ash-56-baltimore-ravens-nike-backer-vneck-t-shirt-nflw">nfl tim williams womens ash 56 baltimore ravens nike backer vneck t shirt</a> <a href="http://www.tracyrn.com/nike-flyknit-lunar-1-laser-naranja-kush-schuheg">nike flyknit lunar 1 laser naranja kush</a> <a href="http://www.blockmgt.com/air-jordan-retro-13-enfants-blanc-violet-scarpeg">air jordan retro 13 enfants blanc violet</a> <a href="http://www.clgfamilies.com/air-jordan-eclipse-verde-p%C3%BArpura-kurpesf">air jordan eclipse verde p煤rpura</a>
meersaitig http://www.meersaitig.com/
wantaoren
دوشنبه 19 فروردین 1398 08:24 ق.ظ
<a href="http://www.pelumasvagina.com/anthony-davis-college-jersey-nflr">anthony davis college jersey</a> <a href="http://www.recommenet.com/nike-roshe-run-woven-fl%C3%A5den-butyg">nike roshe run woven fl氓den</a> <a href="http://www.weissewelt.com/arsenal-14-aubameyang-red-home-long-sleeves-soccer-club-jersey-nflz">arsenal 14 aubameyang red home long sleeves soccer club jersey</a> <a href="http://www.wileyhyundai.com/nike-mens-ryan-succop-elite-light-blue-alternate-jersey-tennessee-titans-nfl-4-vapor-untouchable-nflw">nike mens ryan succop elite light blue alternate jersey tennessee titans nfl 4 vapor untouchable</a> <a href="http://www.ariehonders.com/nike-free-flyknit-4.0-svart-kvinners-yeezy-chaussuresa">nike free flyknit 4.0 svart kvinners yeezy</a> <a href="http://www.instabitgram.com/nike-hyperdunk-2016-lilla-oransje-butya">nike hyperdunk 2016 lilla oransje</a>
wantaoren http://www.wantaoren.com/
hamiltonhunt
دوشنبه 19 فروردین 1398 08:23 ق.ظ
<a href="http://www.diveintovideo.com/nike-lunarglide-5-armada-azul-corriendo-zapatos-kurpesa">nike lunarglide 5 armada azul corriendo zapatos</a> <a href="http://www.myhybridshop.com/kvinners-supra-tk-society-gul-svart-butyg">kvinners supra tk society gul svart</a> <a href="http://www.nrthofhere.com/nfl-andrew-luck-mens-limited-black-jersey-12-indianapolis-colts-nike-rush-impact-nflw">nfl andrew luck mens limited black jersey 12 indianapolis colts nike rush impact</a> <a href="http://www.torilsdesign.com/flyknit-lunar-1-viola-zebra-butyd">flyknit lunar 1 viola zebra</a> <a href="http://www.bishoplitman.com/yeezy-boost-750-for-vendita-kurpesc">yeezy boost 750 for vendita</a> <a href="http://www.ksjfifgmif.com/mennns-ralph-lauren-pony-polo-beige-svart-polos">mennns ralph lauren pony polo beige svart</a>
hamiltonhunt http://www.hamiltonhunt.com/
mozhizhou
دوشنبه 19 فروردین 1398 01:41 ق.ظ
<a href="http://www.trafassi.com/how-to-style-new-balance-574-skor">how to style new balance 574</a> <a href="http://www.youtubetune.com/new-york-yankees-authentic-jersey-nflr">new york yankees authentic jersey</a> <a href="http://www.iseejanemary.com/fendi-belt-buckle-beltr">fendi belt buckle</a> <a href="http://www.polurnetsucks.com/womens-nike-kobe-12-orange-germany-shoeso">womens nike kobe 12 orange germany</a> <a href="http://www.esmokecanada.com/waterproof-ugg-style-boots-uggsr">waterproof ugg style boots</a> <a href="http://www.caberrals.com/nike-vapour-mercurial-skou">nike vapour mercurial</a>
mozhizhou http://www.mozhizhou.com/
nhadatmoivn
دوشنبه 19 فروردین 1398 01:40 ق.ظ
<a href="http://www.sfhires.com/air-max-zero-metallic-gold-for-sale-bristol-shoesc">air max zero metallic gold for sale bristol</a> <a href="http://www.myenergytruth.com/air-jordan-13-green-and-black-trainersb">air jordan 13 green and black</a> <a href="http://www.klarinettino.com/a-buon-mercato-nike-air-zoom-90-it-maschio-bianca-skob">a buon mercato nike air zoom 90 it maschio bianca</a> <a href="http://www.printonlypros.com/mens-nike-cortez-white-gold-sneakerb">mens nike cortez white gold</a> <a href="http://www.ralfwentz.com/mackage-aggie-tote-mackager">mackage aggie tote</a> <a href="http://www.hotelsuixlara.com/mennns-nike-air-max-90-hvit-shoesn">mennns nike air max 90 hvit</a>
nhadatmoivn http://www.nhadatmoivn.com/
polo ralph lauren childrens cotton short sleeved polo lyser酶d
یکشنبه 18 فروردین 1398 05:22 ب.ظ
<a href="http://www.snjguestranch.com/chris-chelios-throwback-jersey-nflb">chris chelios throwback jersey</a> <a href="http://www.kathyboucher.com/asics-gel-kinsei-2-mens-skot">asics gel kinsei 2 mens</a> <a href="http://www.utahwerks.com/nike-flyknit-roshe-run-premium-rough-green-smoothie-trainersf">nike flyknit roshe run premium rough green smoothie</a> <a href="http://www.viasuara.com/air-jordan-5-cool-gris-for-venta-chaussuresa">air jordan 5 cool gris for venta</a> <a href="http://www.designkvartir.com/adidas-predator-instinct-jjb-footg">adidas predator instinct jjb</a> <a href="http://www.miyazakisan.com/slim-fit-long-sleeve-polo-shirts-for-m%C3%A6nd-polo_m">slim fit long sleeve polo shirts for m忙nd</a>
polo ralph lauren childrens cotton short sleeved polo lyser酶d http://www.peleebulldogs.com/polo-ralph-lauren-childrens-cotton-short-sleeved-polo-lyser%C3%B8d-polor
kinkfresno
شنبه 17 فروردین 1398 09:02 ب.ظ
<a href="http://www.rispaqoutiano.com/nike-roshe-daybreak-viola-kurpesc">nike roshe daybreak viola</a> <a href="http://www.visualjobads.com/dam%C3%A4nner-big-pony-polo-marine-gr%C3%BCn-polow">dam盲nner big pony polo marine gr眉n</a> <a href="http://www.jewelsavers.com/adidas-ultra-boost-uncaged-triple-schwarz-for-verkauf-butyf">adidas ultra boost uncaged triple schwarz for verkauf</a> <a href="http://www.legalguards.com/ralph-lauren-city-polo-wei%C3%9F-marine-polou">ralph lauren city polo wei脽 marine</a> <a href="http://www.minneimaging.com/nike-air-max-griffey-wholevendita-chaussuresf">nike air max griffey wholevendita</a> <a href="http://www.minsonphoto.com/hommes-nike-zoom-pegasus-32-orange-violet-scarpef">hommes nike zoom pegasus 32 orange violet</a>
kinkfresno http://www.kinkfresno.com/
bidmani
شنبه 17 فروردین 1398 09:02 ب.ظ
<a href="http://www.scottdepot.com/turkey-17-calhanoglu-away-soccer-country-jersey-nflz">turkey 17 calhanoglu away soccer country jersey</a> <a href="http://www.troyafolklor.com/nike-taylor-lewan-ash-one-color-tennessee-titans-nfl-77-pullover-hoodie-nflw">nike taylor lewan ash one color tennessee titans nfl 77 pullover hoodie</a> <a href="http://www.ampflightads.com/jordan-14-retro-blanco-rojo-chaussuresa">jordan 14 retro blanco rojo</a> <a href="http://www.edotokyolabo.com/nike-kobe-10-alle-star-foot-locker-butya">nike kobe 10 alle star foot locker</a> <a href="http://www.euniscpa.com/nike-air-huarache-sort-gr%C3%A5-and-r%C3%B8d-butyd">nike air huarache sort gr氓 and r酶d</a> <a href="http://www.governisation.com/adidas-stan-smith-bold-lyser%C3%B8d-obuvg">adidas stan smith bold lyser酶d</a>
bidmani http://www.bidmani.com/
buffaloquaker
شنبه 17 فروردین 1398 09:02 ب.ظ
<a href="http://www.strongtowercf.com/air-jordan-4-royalty-for-vendita-scarpea">air jordan 4 royalty for vendita</a> <a href="http://www.weddshots.com/bambini-adidas-light-up-scarpe-rosso-grigio-schuheb">bambini adidas light up scarpe rosso grigio</a> <a href="http://www.cakirgozoto.com/kobe-bryant-nike-schuhe-commercial-butye">kobe bryant nike schuhe commercial</a> <a href="http://www.createyrlife.com/adidas-forum-mid-bl%C3%A5-r%C3%B8d-interior-butye">adidas forum mid bl氓 r酶d interior</a> <a href="http://www.hamiltonhunt.com/air-jordan-3-retro-noir-cim%C3%A6ndt-gris-sort-obuvf">air jordan 3 retro noir cim忙ndt gris sort</a> <a href="http://www.interosells.com/adidas-nmd-runner-triple-hvit-pill-obuvd">adidas nmd runner triple hvit pill</a>
buffaloquaker http://www.buffaloquaker.com/
danielledraws
شنبه 17 فروردین 1398 09:01 ب.ظ
<a href="http://www.malagakizomba.com/nike-free-flyknit-4.0-poison-gr%C3%B8n-nike-obuvc">nike free flyknit 4.0 poison gr酶n nike</a> <a href="http://www.maximephilips.com/nike-flyknit-air-max-multicolor-for-salg-scarpea">nike flyknit air max multicolor for salg</a> <a href="http://www.praxispusch.com/nike-blazer-gr%C3%B8n-schuheb">nike blazer gr酶n</a> <a href="http://www.raiedumacon.com/cam-newton-female-jersey-nflr">cam newton female jersey</a> <a href="http://www.trickyourride.com/green-bay-packers-jordy-nelson-official-nike-green-game-women-s-home-nfl-jersey-nflw">green bay packers jordy nelson official nike green game women s home nfl jersey</a> <a href="http://www.usuariobacano.com/adidas-protator-absolion-instinct-fg-schwarz-schuheg">adidas protator absolion instinct fg schwarz</a>
danielledraws http://www.danielledraws.com/
femminile bianca converse trainers
شنبه 17 فروردین 1398 12:03 ب.ظ
<a href="http://www.teddevans.com/nike-flyknit-racer-hombres-volt-negro-sequoia-zapatosl">nike flyknit racer hombres volt negro sequoia</a> <a href="http://www.cateycontrols.com/oakley-twoface-prescription-sunglasses-sunglassesh">oakley twoface prescription sunglasses</a> <a href="http://www.prodomfactory.com/texas-longhorns-dcm-ncaa-shadowed-team-39thirty-cap-hatj">texas longhorns dcm ncaa shadowed team 39thirty cap</a> <a href="http://www.tonyaespinoza.com/air-max-90-femminile-gituttio-scarpej">air max 90 femminile gituttio</a> <a href="http://www.nemagrp.com/nike-shox-blau-and-orange-schuhei">nike shox blau and orange</a> <a href="http://www.viajesclic.com/nike-kobe-9-low-wolf-gr%C3%A5-hvid-sort-skoh">nike kobe 9 low wolf gr氓 hvid sort</a>
femminile bianca converse trainers http://www.amvdiplomados.com/femminile-bianca-converse-trainers-scarpek
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo