به روز نامه الكترونیكی آستارا نیوز یك اولین سایت خبری و تحلیلی در شمال كشور و‌استارا خوش آمدید تاسیس 1379 آستارا نیوز - اعلامیه جهانی حقوق بشر

حقیقت نیوز

اعلامیه جهانی حقوق بشر

تاریخ:دوشنبه 7 آبان 1397-01:16 ب.ظ

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

• ماده ی ۱۱

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

• ماده ی ۱۲

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۳

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

• ماده ی ۱۵

۱. هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

• ماده ی ۱۶

۱. مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

• ماده ی ۱۷

۱. هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

• ماده ی ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

• ماده ی ۲۰

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

• ماده ی ۲۱

۱. هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

• ماده ی ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.

• ماده ی ۲۳

۱. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

• ماده ی ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

• ماده ی ۲۵

۱. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

• ماده ی ۲۶

۱. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

• ماده ی ۲۷

۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

• ماده ی ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

• ماده ی ۲۹

۱. هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است.

۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.

۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

• ماده ی ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد[۳].
-------------------------

والسلام

مدیر سایت روز نامه الكترونیكی درد نیوز –ااد

astarao@yahoo.com/09119812795
رو زنامه الكترونیكی آستارا نیوز - آینا / دکتر محمدعلی اسلامی / مهندس محمدرضا اسلامی / مهندس سیامک آستارایی / سارا هالو /پپام هالو/كورش کبیر -/09119812795astarao@yahoo.com
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
mondirco
دوشنبه 18 فروردین 1399 04:24 ب.ظ
<a href="http://www.syntheticfish.com/orange-yellow-womens-nike-free-3.0-v4-shoes-runningd">orange yellow womens nike free 3.0 v4 shoes</a> <a href="http://www.iofficeadmin.com/canada-goose-chateau-parka-navy-medium-canadagooser">canada goose chateau parka navy medium</a> <a href="http://www.podemosvigo.com/prince-amukamara-womens-ash-nike-nfl-chicago-bears-t-shirt-backer-vneck-20-nflu">prince amukamara womens ash nike nfl chicago bears t shirt backer vneck 20</a> <a href="http://www.smartpaul.com/huarache-ultra-mennns-gr%C3%A5-matter-chaussuresf">huarache ultra mennns gr氓 matter</a> <a href="http://www.wileyhyundai.com/hermes-bag-2012-expedition-hermesa">hermes bag 2012 expedition</a> <a href="http://www.bcwatershow.com/air-jordan-1-phat-low-viola-kurpesg">air jordan 1 phat low viola</a>
mondirco http://www.mondirco.com/
syunpatsu
دوشنبه 18 فروردین 1399 04:23 ب.ظ
<a href="http://www.annanilsen.com/nike-air-max-ltd-jd-sports-exclusive-foote">nike air max ltd jd sports exclusive</a> <a href="http://www.beaudoutjoel.com/white-leather-converse-shoesz">white leather converse</a> <a href="http://www.luisplasencia.com/ralph-lauren-smalle-pony-herren-short-in-rot-polow">ralph lauren smalle pony herren short in rot</a> <a href="http://www.milliemummery.com/black-patrick-willis-jersey-52-nike-nfl-name-number-logo-san-francisco-49ers-long-sleeve-t-shirt-nflt">black patrick willis jersey 52 nike nfl name number logo san francisco 49ers long sleeve t shirt</a> <a href="http://www.perokokbijak.com/red-white-womens-nike-mercurialx-finale-shoes-runningd">red white womens nike mercurialx finale shoes</a> <a href="http://www.todayjosh.com/bag-fendi-sale-fendir">bag fendi sale</a>
syunpatsu http://www.syunpatsu.com/
sarlroges
یکشنبه 17 فروردین 1399 01:28 ق.ظ
<a href="http://www.kitchmania.com/zoom-structure-22-shoeso">zoom structure 22</a> <a href="http://www.ybmezin.com/femmes-nike-air-max-2015-noir-rose-sportsj">femmes nike air max 2015 noir rose</a> <a href="http://www.eandppets.com/jordan-1-mid-r%C3%B8d-sort-hvid-butyf">jordan 1 mid r酶d sort hvid</a> <a href="http://www.databasserver.com/ralph-lauren-white-long-sleeve-t-shirt-womens-polop">ralph lauren white long sleeve t shirt womens</a> <a href="http://www.eldoradonew.com/nike-sb-stefan-janoski-max-hvit-young-zapatosg">nike sb stefan janoski max hvit young</a> <a href="http://www.enformacon.com/valfre-poison-phone-case-cases">valfre poison phone case</a>
sarlroges http://www.sarlroges.com/
oldzeros
یکشنبه 17 فروردین 1399 01:27 ق.ظ
<a href="http://www.fergiefever.com/womens-nike-new-york-giants-2-aldrick-rosas-limited-whitepink-rush-fashion-nfl-jersey-nfld">womens nike new york giants 2 aldrick rosas limited whitepink rush fashion nfl jersey</a> <a href="http://www.thefoodyorker.com/botines-de-mujer-marrones-botap">botines de mujer marrones</a> <a href="http://www.elliethebitch.com/white-and-gold-adidas-football-cleats-shoess">white and gold adidas football cleats</a> <a href="http://www.barnasinnet.com/air-jordan-retro-3.5-rot-gelb-sportsj">air jordan retro 3.5 rot gelb</a> <a href="http://www.psicofficial.com/nike-hyperdunk-2016-low-verde-bianca-butyf">nike hyperdunk 2016 low verde bianca</a> <a href="http://www.gowithpolus.com/long-sleeve-button-up-polo-shirts-polop">long sleeve button up polo shirts</a>
oldzeros http://www.oldzeros.com/
bigapplecamp
جمعه 8 فروردین 1399 10:08 ب.ظ
<a href="http://www.denbewestern.com/vintage-jordan-shirt-shirtr">vintage jordan shirt</a> <a href="http://www.gimmiegrace.com/black-embroidered-smock-dress-dressp">black embroidered smock dress</a> <a href="http://www.khemanandent.com/adidas-element-refresh-cloudfoam-trainersv">adidas element refresh cloudfoam</a> <a href="http://www.itshopkeeping.com/gabor-umh%C3%A4ngetasche-taschet">gabor umh盲ngetasche</a> <a href="http://www.deluxebids.com/vestidos-para-13-a%C3%B1os-vestidosv">vestidos para 13 a帽os</a> <a href="http://www.kmogradio.com/jordan-14-black-cat-sneakery">jordan 14 black cat</a>
[url=http://www.bigapplecamp.com/]bigapplecamp[/url]
miamiinferno
یکشنبه 3 فروردین 1399 11:46 ب.ظ
<a href="http://www.musekingsroad.com/jordan-melo-m10-bl%C3%A5-hvit-sneakerc">jordan melo m10 bl氓 hvit</a> <a href="http://www.lvgule.com/nike-air-jordan-retro-6-sport-blau-butym">nike air jordan retro 6 sport blau</a> <a href="http://www.moduolle.com/adidas-superstar-for-verkauf-las-vegas-runningc">adidas superstar for verkauf las vegas</a> <a href="http://www.mojoelounge.com/femmes-air-jordan-5-vert-trainersl">femmes air jordan 5 vert</a> <a href="http://www.emailvendors.com/les-meilleures-baskets-pour-courir-bottew">les meilleures baskets pour courir</a> <a href="http://www.indusnumis.com/air-jordan-17-brun-sort-sneakerj">air jordan 17 brun sort</a>
miamiinferno http://www.miamiinferno.com/
cascadiaohs
یکشنبه 3 فروردین 1399 11:46 ب.ظ
<a href="http://www.viacacao.com/nike-pegasus-33-rosa-ingrotients-sneakerc">nike pegasus 33 rosa ingrotients</a> <a href="http://www.evebagshop.com/nike-flyknit-racer-light-blau-xanax-butym">nike flyknit racer light blau xanax</a> <a href="http://www.cryptogras.com/nike-free-4.0-flyknit-noir-blanc-volt-runningc">nike free 4.0 flyknit noir blanc volt</a> <a href="http://www.wearemarkt.com/nike-air-huarache-hvit-bl%C3%A5-r%C3%B8d-trainersl">nike air huarache hvit bl氓 r酶d</a> <a href="http://www.parmaxpro.com/chaussure-pour-petit-garcon-bottew">chaussure pour petit garcon</a> <a href="http://www.otdown.com/nike-free-run-5.0-atomic-rojo-sneakerj">nike free run 5.0 atomic rojo</a>
cascadiaohs http://www.cascadiaohs.com/
astriddance
یکشنبه 3 فروردین 1399 11:46 ب.ظ
<a href="http://www.carandroads.com/off-white-black-high-top-sneakers-bootsu">off white black high top sneakers</a> <a href="http://www.yvankablog.com/veste-rouge-nike-vestep">veste rouge nike</a> <a href="http://www.autokld.com/fila-cartable-sacq">fila cartable</a> <a href="http://www.cacheflowpro.com/adidas-neo-mesh-bl%C3%A5-oransje-schuhej">adidas neo mesh bl氓 oransje</a> <a href="http://www.zarifoto.com/salomon-xt-hornet-beige-kurpesb">salomon xt hornet beige</a> <a href="http://www.healthyicare.com/7.5-toddler-boy-shoes-bootss">7.5 toddler boy shoes</a>
astriddance http://www.astriddance.com/
panamcookbook
یکشنبه 3 فروردین 1399 11:46 ب.ظ
<a href="http://www.graphixplaza.com/trampki-love-tenisv">trampki love</a> <a href="http://www.fsbcontest.com/satin-midi-dress-bodycon-dressp">satin midi dress bodycon</a> <a href="http://www.chattybugs.com/vestidos-de-graduacion-de-8vo-basico-cortos-vestidost">vestidos de graduacion de 8vo basico cortos</a> <a href="http://www.turkbebek.com/zapatillas-s-works-botaq">zapatillas s works</a> <a href="http://www.donaemporium.com/limited-dan-bailey-youth-jersey-dallas-cowboys-5-home-navy-blue-nflg">limited dan bailey youth jersey dallas cowboys 5 home navy blue</a> <a href="http://www.wendydoniger.com/buty-do-turystyki-g%C3%B3rskiej-tenisv">buty do turystyki g贸rskiej</a>
panamcookbook http://www.panamcookbook.com/
vxalpa
یکشنبه 3 فروردین 1399 11:45 ب.ظ
<a href="http://www.weinerandkatz.com/nike-doudoune-femme-vestep">nike doudoune femme</a> <a href="http://www.cjangmart.com/pochette-a-main-sacu">pochette a main</a> <a href="http://www.thescoopbox.com/nike-flyknit-racer-cachi-ya-schuhec">nike flyknit racer cachi ya</a> <a href="http://www.eparibar.com/vibram-fivefingers-flow-or-rose-kurpesi">vibram fivefingers flow or rose</a> <a href="http://www.antesdetudo.com/sports-direct-dunlop-safety-shoes-bootsu">sports direct dunlop safety shoes</a> <a href="http://www.malatyacnc.com/survette-jordan-vestep">survette jordan</a>
vxalpa http://www.vxalpa.com/
robbcaster
یکشنبه 25 اسفند 1398 01:37 ق.ظ
<a href="http://www.rudigiethoorn.com/polo-ralph-lauren-short-sleeve-button-down-polop">polo ralph lauren short sleeve button down</a> <a href="http://www.leviteal.com/kobe-11-hvid-and-teal-zapatosn">kobe 11 hvid and teal</a> <a href="http://www.deborahwoehr.com/galaxy-9-plus-wallet-case-cases">galaxy 9 plus wallet case</a> <a href="http://www.taylormyrs.com/martensy-na-zime-tenisq">martensy na zime</a> <a href="http://www.theleashco.com/double-monks-with-jeans-bootss">double monks with jeans</a> <a href="http://www.giftsinapinch.com/jordan-11-black-leather-trainerst">jordan 11 black leather</a>
tessamaurice
یکشنبه 25 اسفند 1398 01:37 ق.ظ
<a href="http://www.gorusmelerim.com/game-louis-delmas-jersey-miami-dolphins-25-alternate-aqua-green-nfld">game louis delmas jersey miami dolphins 25 alternate aqua green</a> <a href="http://www.nairalandd.com/sandalias-ni%C3%B1a-talla-24-botap">sandalias ni帽a talla 24</a> <a href="http://www.zwramseylaw.com/foot-locker-nike-air-force-1-mens-shoess">foot locker nike air force 1 mens</a> <a href="http://www.myequote.com/nike-lunarglide-blau-xanax-sportsj">nike lunarglide blau xanax</a> <a href="http://www.salihozmen.com/nike-sock-dart-sp-svart-butyf">nike sock dart sp svart</a> <a href="http://www.dougbutch.com/ralph-lauren-mens-v-neck-polop">ralph lauren mens v neck</a>
suriccata
جمعه 16 اسفند 1398 01:36 ق.ظ
<a href="http://www.somosrobin.com/maternity-cami-dress-dressp">maternity cami dress</a> <a href="http://www.suriccata.com/vestidos-para-boda-largos-2019-vestidost">vestidos para boda largos 2019</a> <a href="http://www.dptatwcu.com/zapatos-de-mujer-2017-botaq">zapatos de mujer 2017</a> <a href="http://www.hockeyescorts.com/marcus-dixon-jersey-new-york-jets-94-green-elite-jersey-nike-jersey-nfln">marcus dixon jersey new york jets 94 green elite jersey nike jersey</a> <a href="http://www.ochaud.com/szpilki-na-sylwestra-2018-tenisv">szpilki na sylwestra 2018</a> <a href="http://www.snitchard.com/maroon-midi-dress-for-wedding-dresst">maroon midi dress for wedding</a>
suriccata http://www.suriccata.com/
drelisayoho
جمعه 16 اسفند 1398 01:36 ق.ظ
<a href="http://www.yesupmedia.com/adidas-neo-sko-hvid-flats-schuhec">adidas neo sko hvid flats</a> <a href="http://www.catwalkprince.com/nike-roshe-run-triple-hvid-house-kurpesi">nike roshe run triple hvid house</a> <a href="http://www.nazkhaliq.com/gforce-swing-trainer-bootss">gforce swing trainer</a> <a href="http://www.atthebutchers.com/ensemble-jogging-adidas-femme-vestep">ensemble jogging adidas femme</a> <a href="http://www.firsthelptech.com/sac-nine-west-sacq">sac nine west</a> <a href="http://www.ladyesah.com/air-jordan-13-university-rouge-zone-schuhej">air jordan 13 university rouge zone</a>
drelisayoho http://www.drelisayoho.com/
clipartwow
جمعه 16 اسفند 1398 01:35 ق.ظ
<a href="http://www.chacvui.com/black-nubuck-boots-bootss">black nubuck boots</a> <a href="http://www.panamcookbook.com/sweat-noir-femme-nike-vestep">sweat noir femme nike</a> <a href="http://www.greteknitwear.com/cartable-airness-sacq">cartable airness</a> <a href="http://www.pcsentinelinc.com/nike-cortez-rose-noir-schuhej">nike cortez rose noir</a> <a href="http://www.goldskinned.com/nike-air-max-tailwind-7-orange-himmelblau-kurpesb">nike air max tailwind 7 orange himmelblau</a> <a href="http://www.drelisayoho.com/mango-yellow-shoes-bootsu">mango yellow shoes</a>
clipartwow http://www.clipartwow.com/
anilmm
شنبه 10 اسفند 1398 06:19 ق.ظ
<a href="http://www.flexurestone.com/air-jordan-18-noir-royal-bleu-cross-footg">air jordan 18 noir royal bleu cross</a> <a href="http://www.benhickling.com/parajumpers-jacket-price-calculator-salary-parajumpersa">parajumpers jacket price calculator salary</a> <a href="http://www.sleepbetternm.com/moncler-acorus-jacket-navy-menu-monclera">moncler acorus jacket navy menu</a> <a href="http://www.fmpfinc.com/nike-free-4.0-flyknit-kaskus-for-verkauf-chaussuresb">nike free 4.0 flyknit kaskus for verkauf</a>
anilmm http://www.anilmm.com/
gostplast
شنبه 10 اسفند 1398 06:18 ق.ظ
<a href="http://www.oklathunder.com/pandora-animal-charms-login-band-pandoraf">pandora animal charms login band</a> <a href="http://www.raleighstyle.com/louboutin-pigalle-glitter-flats-download-louboutine">louboutin pigalle glitter flats download</a> <a href="http://www.bodyartexpos.com/hermes-constance-strap-hermesc">hermes constance strap</a> <a href="http://www.lovelacey.com/nike-roshe-run-team-rojo-finish-line-footm">nike roshe run team rojo finish line</a> <a href="http://www.billkace.com/parajumpers-vest-kids-atv-parajumpersa">parajumpers vest kids atv</a> <a href="http://www.iwantavenue.com/moncler-light-blue-coat-monclera">moncler light blue coat</a>
gostplast http://www.gostplast.com/
mesientosano
جمعه 2 اسفند 1398 12:44 ب.ظ
<a href="http://www.linqinterlock.com/adidas-prossoator-instinct-ag-verde-butyf">adidas prossoator instinct ag verde</a> <a href="http://www.fotoopbehang.com/royal-blue-ralph-lauren-polo-polop">royal blue ralph lauren polo</a> <a href="http://www.vidyositesi.com/kobe-bryant-sko-kicks-on-fire-zapatosg">kobe bryant sko kicks on fire</a> <a href="http://www.realseogrowth.com/friends-iphone-case-caseo">friends iphone case</a> <a href="http://www.calruhu.com/trzewiki-eksbut-tenisq">trzewiki eksbut</a> <a href="http://www.sincanankara.com/ecco-biom-venture-boot-bootsu">ecco biom venture boot</a>
mesientosano http://www.mesientosano.com/
toddortberg
جمعه 2 اسفند 1398 06:09 ق.ظ
<a href="http://www.denbewestern.com/glitzer-kleid-mit-fransen-kleiderp">glitzer kleid mit fransen</a> <a href="http://www.gimmiegrace.com/buty-puma-st-runner-butys">buty puma st runner</a> <a href="http://www.khemanandent.com/nike-court-lite-mujer-zapatoso">nike court lite mujer</a> <a href="http://www.itshopkeeping.com/robe-de-cort%C3%A8ge-fille-pour-mariage-robeu">robe de cort猫ge fille pour mariage</a> <a href="http://www.deluxebids.com/fussballschuhe-gr-38-schuhey">fussballschuhe gr 38</a> <a href="http://www.kmogradio.com/zx-flux-rose-et-blanche-chaussuresw">zx flux rose et blanche</a>
toddortberg http://www.toddortberg.com/
cyclesafaris
جمعه 2 اسفند 1398 06:08 ق.ظ
<a href="http://www.netbizkidz.com/hedgren-taschen-inner-city-tascheo">hedgren taschen inner city</a> <a href="http://www.tribalrush.com/vestidos-para-casamiento-para-gorditas-vestidosv">vestidos para casamiento para gorditas</a> <a href="http://www.dasadaflowers.com/top-rated-nike-basketball-shoes-sneakery">top rated nike basketball shoes</a> <a href="http://www.hvacunitskc.com/ray-ban-aviator-baratas-sunglassess">ray ban aviator baratas</a> <a href="http://www.biezwodki.com/nike-herren-hypervenom-phelon-iii-fg-fu%C3%9Fballschuhe-schuhep">nike herren hypervenom phelon iii fg fu脽ballschuhe</a> <a href="http://www.wasillacabins.com/fit-und-flare-kleid-kleiderq">fit und flare kleid</a>
cyclesafaris http://www.cyclesafaris.com/
alleexperten
جمعه 2 اسفند 1398 06:07 ق.ظ
<a href="http://www.bkstudiowest.com/hallhuber-taschen-tascheo">hallhuber taschen</a> <a href="http://www.slagclothing.com/vestido-blanco-morgan-vestidosv">vestido blanco morgan</a> <a href="http://www.wyprzedajemy.com/nike-air-max-alpha-trainer-black-sneakery">nike air max alpha trainer black</a> <a href="http://www.copyinglondon.com/ray-ban-femme-clubmaster-sunglassess">ray ban femme clubmaster</a> <a href="http://www.bestcondosny.com/converse-chucks-schwarz-25-schuhep">converse chucks schwarz 25</a> <a href="http://www.tailorloans.com/vila-kleid-gestreift-kleiderq">vila kleid gestreift</a>
alleexperten http://www.alleexperten.com/
weinerandkatz
یکشنبه 20 بهمن 1398 02:28 ق.ظ
<a href="http://www.chacvui.com/nike-air-max-97-salg-billig-kurpesb">nike air max 97 salg billig</a> <a href="http://www.panamcookbook.com/skechers-12775-bbk-bootss">skechers 12775 bbk</a> <a href="http://www.greteknitwear.com/adidas-legging-rouge-vestep">adidas legging rouge</a> <a href="http://www.pcsentinelinc.com/sac-eastpak-edition-limit%C3%A9e-sacu">sac eastpak edition limit茅e</a> <a href="http://www.goldskinned.com/nike-flyknit-roshe-run-premium-rough-gr%C3%B8nn-knight-schuhec">nike flyknit roshe run premium rough gr酶nn knight</a> <a href="http://www.drelisayoho.com/air-jordan-ultra-fly-gr%C3%A5-lilla-kurpesi">air jordan ultra fly gr氓 lilla</a>
weinerandkatz http://www.weinerandkatz.com/
bybellakogan
یکشنبه 20 بهمن 1398 02:27 ق.ظ
<a href="http://www.sofafoot.com/purificacion-garcia-vestido-rojo-vestidost">purificacion garcia vestido rojo</a> <a href="http://www.dtminteriors.com/sandalias-yokono-botaq">sandalias yokono</a> <a href="http://www.maripuoskari.com/limited-customized-indianapolis-colts-jersey-team-road-two-tone-nflg">limited customized indianapolis colts jersey team road two tone</a> <a href="http://www.icaobi.com/hi-tec-raposo-tenisv">hi tec raposo</a> <a href="http://www.alltrafs.com/mesh-tube-dress-dressp">mesh tube dress</a> <a href="http://www.meizhuangjs.com/vestidos-de-gala-para-coronacion-vestidost">vestidos de gala para coronacion</a>
bybellakogan http://www.bybellakogan.com/
cisnerosterho
پنجشنبه 17 بهمن 1398 01:23 ق.ظ
<a href="http://www.savelegends.com/sportiva-nepal-gtx-bottes">sportiva nepal gtx</a> <a href="http://www.greggraziani.com/scarpe-sophie-sposa-prezzi-stivaliu">scarpe sophie sposa prezzi</a>
cisnerosterho http://www.cisnerosterho.com/
gottramps
پنجشنبه 17 بهمن 1398 01:22 ق.ظ
<a href="http://www.trevienergy.com/scarpe-callaghan-punti-vendita-stivalio">scarpe callaghan punti vendita</a> <a href="http://www.orthobooko.com/doc-martens-gewicht-stiefelu">doc martens gewicht</a> <a href="http://www.peteherrick.com/soldes-babybotte-bottev">soldes babybotte</a> <a href="http://www.sbcontacts.com/allegro-obuwie-dzieci%C4%99ce-tenisq">allegro obuwie dzieci臋ce</a> <a href="http://www.crystalyz.com/meindl-herren-wanderschuhe-stiefelu">meindl herren wanderschuhe</a> <a href="http://www.sadewellness.com/womens-brooks-ghost-11-black-bootsq">womens brooks ghost 11 black</a>
gottramps http://www.gottramps.com/
tcdigicrops
دوشنبه 14 بهمن 1398 03:32 ب.ظ
<a href="http://www.gostplast.com/christian-louboutin-mens-sneakers-white-louboutine">christian louboutin mens sneakers white</a> <a href="http://www.judigeitzen.com/hermes-kelly-danse-bag-price-hermesc">hermes kelly danse bag price</a> <a href="http://www.kelownariders.com/nike-kobe-9-rosa-gul-footg">nike kobe 9 rosa gul</a> <a href="http://www.myhalogroup.com/women-parajumpers-jacket-drawing-parajumpersa">women parajumpers jacket drawing</a> <a href="http://www.bhglopes.com/moncler-jacket-pre-owned-for-sale-monclera">moncler jacket pre owned for sale</a> <a href="http://www.docdomicile.com/herre-nike-roshe-run-hyp-r%C3%B8d-lilla-chaussuresb">herre nike roshe run hyp r酶d lilla</a>
tcdigicrops http://www.tcdigicrops.com/
mstewartlegal
دوشنبه 14 بهمن 1398 03:32 ب.ظ
<a href="http://www.taxinowapp.com/moncler-coat-for-babies-monclera">moncler coat for babies</a> <a href="http://www.billingaco.com/womens-nike-free-run-3-orange-norway-chaussuresb">womens nike free run 3 orange norway</a> <a href="http://www.ovioscope.com/jordan-air-jordan-zapatosd">jordan air jordan</a> <a href="http://www.judygeitzen.com/nike-blazer-azul-amarillo-version-obuvl">nike blazer azul amarillo version</a> <a href="http://www.bentwoodridge.com/pandora-zodiac-charms-taurus-compatibility-pandorad">pandora zodiac charms taurus compatibility</a> <a href="http://www.dallasjudaica.com/air-jordan-29-bhm-for-vendita-pa-trainersi">air jordan 29 bhm for vendita pa</a>
mstewartlegal http://www.mstewartlegal.com/
youcampnh
دوشنبه 14 بهمن 1398 03:31 ب.ظ
<a href="http://www.sinfoniamktg.com/parajumpers-kodiak-boy-bands-parajumpersa">parajumpers kodiak boy bands</a> <a href="http://www.mrshoover.com/moncler-red-jacket-price-canada-no-monclera">moncler red jacket price canada no</a> <a href="http://www.valomak.com/nike-air-max-2014-dam%C3%A4nner-blau-gelb-chaussuresb">nike air max 2014 dam盲nner blau gelb</a> <a href="http://www.inklinktatoo.com/nike-dunk-low-marshtutti-nero-light-verde-zapatosj">nike dunk low marshtutti nero light verde</a> <a href="http://www.adracingworld.com/nike-air-max-87-blanco-gris-obuvf">nike air max 87 blanco gris</a> <a href="http://www.tentoledo.com/pandora-bracelets-ideas-gift-pandoraj">pandora bracelets ideas gift</a>
youcampnh http://www.youcampnh.com/
jaldiker
دوشنبه 14 بهمن 1398 03:09 ق.ظ
<a href="http://www.aliascapvert.com/adidas-vs-coneo-qt-womens-schuheo">adidas vs coneo qt womens</a> <a href="http://www.sineanima.com/nike-tuned-1-herren-wei%C3%9F-schuhey">nike tuned 1 herren wei脽</a> <a href="http://www.boogzboogetz.com/bambas-de-correr-nike-zapatosr">bambas de correr nike</a> <a href="http://www.micocinahoy.com/botas-caballero-botaz">botas caballero</a> <a href="http://www.ontheottoman.com/990-pink-shoesq">990 pink</a> <a href="http://www.skydiveplane.com/date-uomo-scarpe-stivalip">date uomo scarpe</a>
jaldiker http://www.jaldiker.com/
hertzandvibes
دوشنبه 14 بهمن 1398 03:08 ق.ظ
<a href="http://www.ankaraevent.com/nike-hypershield-golf-pants-shirtr">nike hypershield golf pants</a> <a href="http://www.ojoelectrico.com/white-polo-button-up-short-sleeve-polop">white polo button up short sleeve</a> <a href="http://www.thetiedyeguys.com/comprar-zapatillas-tommy-hilfiger-botas">comprar zapatillas tommy hilfiger</a> <a href="http://www.finmedex.com/zapatillas-n-hombre-zapatosw">zapatillas n hombre</a> <a href="http://www.bysandrillon.com/nike-inneva-woven-blue-schuheo">nike inneva woven blue</a> <a href="http://www.aminablue.com/stefan-janoski-max-black-light-cream-schuhey">stefan janoski max black light cream</a>
hertzandvibes http://www.hertzandvibes.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو